Pozvánka na závod MO 2020 v Klokočově

Termín konání 12.-13.6.2020
Dráha bude v pátek otevřená od 15:00.
Ostatní dle pravidel MO.
Účastníky prosíme o přihlášení buď Rosťovi nebo Jarkovi B. nebo zde do konference.
Ať můžeme dle počtu účastníků zajistit bufet.

příjezd a následný vstup do prostor bude ze dvora, po zahájení akce bude dvůr pro vozidla uzavřen
při příchodu bude nutné odevzdat vyplněný formulář = „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI“
účastníci závodu musí mít s sebou povinně roušku
při vstupu do SVČ si účastníci umyjí ruce dezinfekcí, v rámci budovy bude pohyb minimalizován pouze na prostory autodráhy, jejích náležejících prostor a hygienického zázemí
během závodu musí všichni účastníci dodržovat předepsaný odstup a minimalizovat rizika spojená s kontaktem s druhými osobami
při vlastním závodě vzhledem k blízké vzdálenosti stanovišť pro ovladače, je nutno mít na sobě roušku přes obličej, pro nasazovače tato povinnost neplatí v případě, že stanoviště nasazovačů jsou od sebe vzdáleny v předepsané vzdálenosti, v opačném případě pro něj povinnost platí též
pokud nastane situace, že si závodníci půjčují ovladače a další náčiní, je povinen zapůjčující otřít povrchy dezinfekčním prostředkem
účastníci závodu berou na vědomí, že k datu závodu se mohou jednotlivé body a prvky ochrany modifikovat a měnit dle aktuální pandemické situace v regionu